Served At …

————————————————————————————————————————

The Godfather Cafe Bar

Praxippou 7, Nicosia, Cyprus
Tel.: 22667705

————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————

Mantato Cafe Bar

Lykourgou 25, Nicosia, Cyprus
Tel.: 22680877

————————————————————————————————————————